Główna / Oferta / Pobyty / Oferta / Lasy Janowskie

Lasy Janowskie

Lasy Janowskieto jeden z największych zwartych kompleksów puszczańskich w Europie. Lasy Janowskie wchodzą w skład dużego kompleksu leśnego zwanego Puszczą Solską. O ich atrakcyjności stanowi Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, zajmujący wraz z otuliną ponad 60 tys. ha. Na terenie Lasów Janowskich znajdują się duże zespoły stawów, bagien, torfowisk, gdzie występuje szereg rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Wśród 130 rzadkich gatunków roślin, prawie połowa jest chroniona, np. czosnek niedźwiedzi, storczyk plamisty, bagnica torfowa, porzeczka alpejska, trzcinnik prosty, pióropusznik strusi, widłaki czy rosiczki. Zarejestrowano także kilka rzadkich gatunków grzybów kapeluszowych, porostów i mszaków. Bogato reprezentowana jest fauna. Można tu spotkać: jelenie, sarny, dziki, łosie, wilki, lisy, borsuki, jenoty i wiele innych. Bardzo licznie występują bobry. Po niebie szybują „władcy” przestworzy: orzeł bielik, myszołów, jastrząb i bocian czarny. Lasy Janowskie są także jednym z niewielu miejsc w Polsce, gdzie można spotkać głuszce.
Naturalny charakter krajobrazu potwierdza istnienie sześciu rezerwatów przyrody.

1.      Rezerwat „Imielty Ług” – zachowane niemal w stanie naturalnym bagno Imielty Ług jest przykładem obrazującym kolejne fazy zarastania zbiornika wodnego, jest on ostoją wielu gatunków ptaków środowiska wodno-błotnego.

2.      Rezerwat „Szklarnia” – powstał dla zachowania borów jodłowych naturalnego pochodzenia, atrakcją rezerwatu jest ostoja konia biłgorajskiego.

3.      Rezerwat „Lasy Janowskie” – oprócz walorów naturalnych, przedstawia dużą wartość historyczną. Na Porytowym Wzgórzu w 1944 roku odbyła się największa bitwa partyzancka II wojny światowej na ziemiach polskich.

4.      Rezerwat „Kacze Błota” – jest bagnem śródleśnym, charakterystycznym dla dawnej puszczy.

5.      Rezerwat „Jastkowice” – najstarszy z rezerwatów utworzony w celu ochrony fragmentu lasu o dawnym puszczańskim charakterze.

6.      Rezerwat „Łęka” – skupisko drzewostanu o cechach naturalnych, m. in. odnawiające się jesiony, jest miejscem gniazdowania rzadkich gatunków ptaków.