Główna / Edukacja / Lekcja przyrody

Lekcja przyrody

Lekcja przyrody dla różnych grup wiekowych
Pakiet dla dzieci do III klasy


Zajęcia rozpocznie prezentacja multimedialna na temat przyrody: formy ochrony, rezerwat, park krajobrazowy, pomnik przyrody itp. Uczestnicy zostaną oprowadzeni ścieżką edukacyjną na terenie gospodarstwa, usłyszą głosy ptaków i zwierząt, nauczą się rozpoznawania tropów zwierząt występujących w Lasach Janowskich a także stworzą odlewy tych tropów. Następnie wybierzemy się na wyprawę do pobliskiego lasu i poszukamy skarbów na terenie gospodarstwa. Zajęcia urozmaicą zajęcia plastyczne, zabawa w koło fortuny a także inne zabawy o tematyce przyrodniczej.Pakiet dla dzieci powyżej IV klasy


Zajęcia rozpocznie prezentacja multimedialna na temat przyrody: formy ochrony, rezerwat, park krajobrazowy, pomnik przyrody itp. Uczestnicy zostaną oprowadzeni ścieżką edukacyjną na terenie gospodarstwa, usłyszą głosy ptaków i zwierząt, nauczą się rozpoznawania tropów zwierząt występujących w Lasach Janowskich a także stworzą odlewy tych tropów. Następnie wybierzemy się na wyprawę do pobliskiego rezerwatu Imielity Ług i zweryfikujemy w terenie zdobytą wiedzę. Podczas wyprawy uczestnicy otrzymają karty pracy, będą mieli okazję zastosowania lornetek, lup itp.