Od ziarenka do bochenka

Świetna zabawa w młynarzy, piekarzy i rolników. Zrobimy mąkę, rozpalimy w piecu chlebowym i upieczemy chleb. Cep, żarna czy dzieża to słowa, które nie będą już kryły przed nami tajemnic.